top of page

Jagt

Man finder en alsidig jagt på Østergaard Hovedgaard med arealer beliggende op til Frijsenborg-skovene. Arealerne består af flere skovhoveder, mose samt lavtliggende områder langs Gudenåen og Lilleåen. Herudover forefindes store remiser tilsået med vildtvenlige afgrøder samt tilplantet med pil.

 

Der forekommer alle jagtbare vildtarter, herunder kronvildt, dådyr og sika.

 

Jagtvæsenet drives af et konsortium. 

Bo Hansen & søn Anders Ehm Hansen, 2010 

Fiskeri

Østergaard Hovedgaard har 3,5 km fiskevand langs Gudenåen og Lilleåen med nok Danmarks bedste fiskevand.

 

Gudenåen er kåret som et af de 10 bedste laksevande i Europa, men er også andet og mere end de berømte laks og havørreder. Der er fine bestande af bl.a. sandarter, gedder og aborrer og der gives rige muligheder for såvel det lette som det tungere fluefiskegrej.           

 

Lilleåen har en meget stor opgang af havørreder. Østergaards strækning ligger fra Lilleåens udløb i Gudenåen og 1,5 km opstrøms. 

 

Det er udfordrende at gå langs åen med spinne- eller fluestang på udkik efter de steder, hvor fiskene står. På strækningen langs Østergaard Hovedgaard ligger nogle af de kendte pladser - "Stenrevet" og"Dybet".                                                                                                           

Langå Sportsfiskerforening råder over særdeles kendte fiskestræk ved Gudenåen og Lilleåen. Dagkort kan købes hos følgende:

 

Fisker ved Gudenåen, 2012
bottom of page